Dịch vụ hạ tầng viễn thông
  Bảo trì bảo dường định kỳ hạ tầng trạm thu phát gốc Indoor/Outdoor.
  Bảo trì bảo dưỡng định kỳ các thiết bị Viba (2Ghz, 7Ghz, 15GHz).
  Bảo trì bảo dường các hệ thống đều hòa dân dụng và công nghiệp.
  Bảo trì bảo dưỡng hệ thống ATM.
  Bảo trì bảo dưỡng hệ thống báo khói, báo cháy.
  Vận chuyển hàng hóa viễn thông.

      Thi công các trình camera, báo khói, báo cháy

      Thi công các công trình điện dân dụng và công nghiệp

      Thi công các hệ thống cáp, 

      Di dời các công trình viễn thông